Termeni și condiții

Termeni și condiții - contract furnizare servicii

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

S.C. INNOMARKETING S.R.L., cu sediul social în (localitatea) Câmpina, str. Aleea Cameliei, nr. 7, judet/sector Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova, sub nr. J29/1677/2006, cod fiscal nr. RO 18904260, având contul nr. RO94BTRL05901202A54364XX, deschis la Banca Transilvania - Suc. Ploieşti, reprezentată de George Cioceanu, cu funcţia de Administrator, proprietarul platformei H2B, în calitate de PRESTATOR (Furnizor de servicii ale societății informaționale)

și

Clientul - Destinatarul serviciilor societății informaționale, utilizatorul platformei H2B și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia, au agreat următoarele:

Prezentul document reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de utilizarea oricărui serviciu oferit de acesta. Orice comandă confirmată de Client, prin bifarea casuței "Sunt de acord cu termenii și condițiile" reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Prestatorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea casuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

2.DEFINIȚII SI TERMENI

2.1. H2B - este denumirea comercială a S.C. INNOMARKETING S.R.L., persoana juridică de naționalitate română, cu sediul social în (localitatea) Câmpina, str. Aleea Cameliei, nr. 7, judet Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova, sub nr. J29/1677/2006, cod fiscal nr. RO 18904260.

2.2. Unitate cazare - Clientul, utilizatorul platformei H2B, clasificat ca și structură de primire turistică, conform dispozițiilor legale în vigoare.

2.3. Agenția de turism - Clientul, utilizatorul platformei H2B, licențiată ca și agenție de turism organizatoare / intermediară conform dispozițiilor legale în vigoare.

2.4. Canal distribuție - Clientul, utilizatorul platformei H2B, persoană juridică sau fizică ce facilitează distribuția ofertelor unității de cazare către turiști.

2.5. Platforma H2B - portal.h2b.ro - website-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

2.6. Turistul / Călătorul - Beneficiarul final al serviciilor turistice prestate de către unitatea de cazare, servicii care au fost rezervate prin intermediul platformei H2B de către Agenția de turism sau prin Canalul de distribuție.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul portal.h2b.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către Client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”.

3.2. H2B oferă acces la conturi de utilizator, iar persoanele cărora li se oferă acces la aceste conturi, trebuie să adere la Termenii și Condițiile din prezentul document. Utilizând Platforma H2B, Clientul este de acord în totalitate cu acești Termeni și Condiții, fără nicio altă restricție. În cazul în care Clientul nu este de acord cu unul dintre punctele descrise, nu va putea utiliza această platforma H2B în niciun fel.

3.3. Efectuarea de către Client a oricăror acțiuni prin intermediul platformei H2B este echivalentă cu acceptarea și asumarea, în mod expres și neechivoc, a condițiilor și obligațiilor prevăzute în prezentul document.

3.4. Serviciile puse la dispoziție de către Prestator prin intermediul site-ului portal.h2b.ro sunt disponibile unităților de cazare, agențiilor de turism și canalelor de distribuție care s-au înscris pe site și sunt entități cu capacitate juridică și legală deplină.

3.5. În calitate de proprietar al site-ului portal.h2b.ro, Prestatorul oferă pentru Client servicii online de acces la aplicații împărțite astfel:

3.5.1. Unitate de cazare - posibilitatea listării și administrării structurilor de cazare, prin adăugarea de oferte, pachete sau promoții, încadrate în rate plan-uri. Modificările se pot face la nivel de conținut (imagini, text), de cameră (tip, componență), de servicii (tip de masă, facilități incluse), de perioadă (sezon, extrasezon, minim stay, sărbători) sau de disponibilitate, gestionare bază de date cu turiști, sincronizarea datelor din contul de client și asistență pentru aceste servicii.

3.5.2. Agenția de turism - posiblitatea vizualizării unităților de cazare înscrise în platforma H2B, posibilitatea de căutare și rezervare a ofertelor turistice adăugate de unitățile de cazare, posiblitatea de conectare prin webservice pentru efecutarea căutărilor și rezervărilor, gestionare bază de date cu turiști, sincronizarea datelor din contul de client și asistență pentru aceste servicii.

3.5.3. Canal de distribuție - posiblitatea vizualizării unităților de cazare înscrise în platforma H2B, posibilitatea de căutare și rezervare a ofertelor turistice adăugate de unitățile de cazare, posiblitatea de conectare prin webservice pentru efecutarea căutărilor și a rezervărilor, gestionarea bazei de date cu turiști, sincronizarea datelor din contul de client și asistență pentru aceste servicii.

3.6. Serviciile pot fi accesate online prin web browser pe sistemele de operare Windows, Mac și Linux, iOS și Android. Prestatorul recomandă folosirea următoarelor brosere web: Firefox și Chrome.

3.7. Prestatorul nu este responsabil pentru aptitudinile Clientului de a accesa ori utiliza Serviciul și nici pentru eșecurile generate de nivelul scăzut al acestora.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă nedeterminată; aceasta începe de la data plasării comenzii sau de la data creării contului.

5. PREŢURI. MODALITATEA DE PLATĂ

5.1. Prestatorul va aplica o taxa procentuală la cuantumul rezervărilor transmise de către Clientul - Agenție de turism / Canal de distribuție și confirmate de către Clientul - Unitate de cazare.

5.2. Taxele percepute de către Prestator pentru utilizarea Serviciului sunt:

5.2.1. Clientul - Agenție de turism - procent de 1 % din valoarea rezervărilor transmise și confirmate de către Unitatea de cazare.

5.2.2. Clientul - Canal de distribuție - procent de 1 % din valoarea rezervărilor transmise și confirmate de către Unitatea de cazare.

5.2.3. Clientul - Unitate de cazare - procent de 1 % din valoarea rezervărilor primite de la Agenția de turism sau de la Canalul de distribuție.

5.2.4. Orice negocieri pe baza taxelor percepute, pot avea loc prin corespondență electronică, fără să fie nevoie de acte adiționale.

5.3. În cazul anulării unei rezervări, Prestatorul va aplica taxa doar pentru cuantumul scadent conform condițiilor de anulare ale respectivei rezervări.

5.4. Plata serviciilor se va opera lunar pentru taxele aferente rezervărilor cu data de intrare sau termenul final de plată, conform condițiilor de plată ale respectivelor rezervări, din luna anterioară. Plata se va efectua de către CLIENT către PRESTATOR în LEI, pe baza facturii transmise de către acesta prin ordin de plată / transfer bancar, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii. Pentru cuantumul taxelor aferente rezervărilor cu valoare în EURO, taxa se va calcula la cursul de schimb al BNR din ziua facturării.

5.5. Plata serviciilor, efectuată de către Client, reprezintă acceptarea acestuia și agrearea prețului oferit de către Prestator.

5.6. Taxa de căutare în funcție de raportul căutări versus rezervări, aplicabilă doar pentru Clientul - Agenție de turism și Clientul - canal de distribuție. Pentru a evita disproporționarea căutărilor și a rezervărilor, H2B poate cere o taxă per cătuare în cazul în care un anumit raport între căutări și rezervări va fi depășit. Raportul între căutări și rezervări este dat de numărul de căutări efectuate pentru numărul de rezervări efectuate.

Pragurile sunt:

5.6.1. O rezervare la fiecare 500 de căutări utilizând conexiunea webservice.

5.6.2. O rezervare la fiecare 100 de căutări utilizând platforma b2b.

5.6.3. Dacă acest prag este depășit, H2B poate cere o taxă de 0.01 € pentru fiecare căutare suplimentară.

5.6.4. Orice negocieri pe baza acestui comision perceput, pot avea loc prin corespondență electronică, fără să fie nevoie de acte adiționale.

5.7. Toate costurile aferente plăţilor percepute de banca Clientului vor fi suportate de către Client. Toate costurile aferente plăţilor percepute de banca Prestatorului vor fi suportate de către Prestator.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

6.1. Prestatorul asigură Clientului următoarele posibilități:

6.1.1. Client - Unitate de cazare adaugă proprietăți compuse din: camere, tipuri de ocupare, oferte, tarife, servicii extra, disponibilitatea camerelor, rezervări; se asigură că datele din sistem sunt actualizate în timp real; semnează contracte și activează conexiunile de căutare.

6.1.2. Client - Agenție de turism are posiblitatea vizualizării proprietăților înscrise în Platforma H2B, are posibilitatea de management a contractelor cu unitățile de cazare (descărcare contract și încărcare contract semnat), are posiblitatea de a efectua căutări de tarife și disponibilitate, are posibilitatea de a efectua rezervări, pentru unitățile de cazare cu care există un contract semnat și care au activat conexiunea cu agenția de turism, prin sistemul B2B sau webservice.

6.1.3. Client - Canalul de distribuție are posiblitatea vizualizării proprietăților înscrise în Platforma H2B, are posibilitatea de management a contractelor cu unitățile de cazare (descărcare contract și încărcare contract semnat), are posiblitate de a efectua căutări de tarife și disponibilitate, are posibilitatea de a transmite rezervări, pentru unitățile de cazare cu care există un contract semnat și care au activat conexiunea cu canalul de distribuție, prin sistemul B2B sau webservice.

6.2. Prestatorul oferă asistență prin email support@h2b.ro, de Luni până Vineri între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de Platforma H2B.

6.3. Prestatorul asigură back-up săptămânal.

6.4. Prestatorul nu exercită niciun control asupra datelor și documentelor Clientului.

6.5. Prestatorul oferă un drept de utilizare neexclusiv pe perioada contractului pentru folosirea platformei H2B și poate modifica design-ul sau conținutul acesteia, fără notificare prealabilă.

6.6. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

6.7. Prestatorul are dreptul de a suspenda accesul Clientului la platforma H2B în cazul în care acesta nu își respectă obligațiile de plată pentru serviciile folosite conform articolului 5 al prezentului contract.

6.8. Prestatorul își rezervă dreptul de a adăuga sau elimina funcționalități sau caracteristici, și de a suspenda sau opri un Serviciu cu totul. Dacă Prestatorul întrerupe un Serviciu, în cazul în care este în mod rezonabil posibil, acesta va transmite un preaviz și va oferi posibilitatea de a retrage informațiile din acel Serviciu.

6.9. Prestatorul este responsabil pentru buna funcționare a Serviciului, exceptând situațiile care nu țin și nu pot fi gestionate de către acesta.

6.10. Prestatorul nu este responsabil pentru pierderile directe sau indirecte rezultate din prevederile acestor Termeni și Condiții, din utilizarea defectuoasă a Serviciului sau a produselor/serviciilor rezervate și a rezervărilor prin intermediul Platformei H2B.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

7.1. Clientul este de acord să respectate următoarele obligații incluzând, fără a se limita:

7.1.1. să aibă vârsta minimă de 18 ani, să nu facă declarații false și să nu-și ascundă identitatea.

7.1.2. să își respecte obligațiile financiare pentru acțiunile efectuate în contul sau în numele său.

7.1.3. să garanteze veridicitatea datelor furnizate și să nu încarce conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

7.1.4. să nu ofere terților acces pentru utilizarea sistemului.

7.1.5. să nu dezvaluie, partajeze sau revândă nicio informație despre sistem sau autentificare.

7.1.6. să nu altereze, copieze, transmită, distribuie, afișeze, sau reproducă conținutul Site-ului.

7.1.7. să nu trimită emailuri comerciale nesolicitate.

7.1.8. să nu incarce viruși, malaware sau alte coduri care ar putea periclita informațiile și funcționalitatea platformei H2B.

7.1.9. să nu modifice, distrugă sau supraîncarce sistemul.

7.1.10. să nu copieze sau utilizeze mărcile comerciale prezente pe platforma H2B, fără a avea acord prealabil.

7.1.11. să nu utilizeze platforma H2B în scopuri speculative, de generare a rezevărilor false sau frauduloase.

7.1.12. să nu transmită materiale politice, pornografice, rasiste sau de altă natură, ce contravin legii.

7.2. Clientul - Unitate de cazare este de acord să respectate următoarele obligații incluzând, fără a se limita:

7.2.1. să afișeze tarifele și disponibilitatea în mod corect și să nu ofere turiștilor / călătorilor altă variantă decât cea confirmată în rezervare.

7.2.2. să menționeze toate taxele pe care le colectează la recepție (taxă de stațiune, taxă de salubritate, sau alte taxe specifice), pentru care nu se poate pretinde despagubire sau returnarea sumelor ulterior.

7.2.3. să prezinte corect si vizibil conditiile de plata/anulare/modificare/restituire/restrictionare.

7.2.4. sa prezinte orele de check in/check out.

7.3. Clientul - Agentie de turism/Canal de distributie este de acord sa respectate următoarele obligații incluzând, fără a se limita:

7.3.1. să prezinte / promoveze tarifele și disponibilitatea în mod corect către turiști / călători.

7.3.2. să menționeze toate taxele pe care le colectează la recepție (taxă de stațiune, taxă de salubritate, sau alte taxe specifice), pentru care nu se poate pretinde despăgubire sau returnarea sumelor ulterior.

7.3.3. să prezinte corect și vizibil condițiile de plată/anulare/modificare/restituire/restricționare.

7.3.4. să prezinte orele de check in/check out.

7.4. Orice pierdere sau utilzare incorectă a datelor de autentificare puse la dispoziția Clientului, trebuie raportată imediat către Prestator.

8. GARANȚII

8.1. Platforma H2B și serviciile găzduite se vor conforma cu obligațiile Prestatorului.

8.2. Platforma H2B va fi liberă de viruși, worms, trojan, spyware, ransomware adware, și alte programe software rău intenționate.

8.3. Platforma H2B va include caracteristici de securitate care reflectă cerințele de bună practică în industrie.

8.4. Clientul acceptă că Prestatorul nu poate garanta faptul că platforma H2B va fi întotdeauna în întregime fără defecte, erori și bug-uri; și sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului acord, Prestatorul nu oferă nicio garanție sau reprezentare că platforma H2B va fi în întregime fără defecte, erori și bug-uri.

8.5. Părţile acceptă faptul că Prestatorul nu va răspunde pentru prejudiciile cauzate Clientului de astfel de defecte, viruşi, erori, bug-uri sau alte programe software rău intenţionate, în măsura în care platforma H2B include caracteristici de securitate ce reflectă cerinţele de bună practică în industrie.

8.6. Clientul acceptă că platforma H2B nu este în întregime lipsită de vulnerabilități de securitate; și sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului acord, Prestatorul nu oferă nicio garanție sau reprezentare că platforma H2B va fi în întregime sigură.

8.7. Prestatorul va face eforturi pentru a corecta defectele documentate şi reproductibile în platformă. Defectele vor fi descrise şi documentate de către Client şi trimise către Prestator pentru corectare.

8.8. Platforma H2B acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client. Clienții - Unități de cazare adaugă proprietăți compuse din: camere, tipuri de ocupare, oferte, tarife, servicii extra, disponibilitatea camerelor, rezervări; se asigură că datele din sistem sunt actualizate în timp real; semnează contracte și activează conexiunile de căutare și rezervare pentru Clienții - Agenție de turism / Canal de distribuție.

H2B nu își asumă nicio responsabilitate pentru produsele și serviciile oferite de către Clienții - Unități de cazare, negarantând în niciun fel, explicit sau implicit, acuratețea sau calitatea produselor și a serviciilor afișate pe Site.

9. DREPTURI PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

9.1. Nimic din prezentul acord nu operează pentru a atribui sau transfera drepturile de proprietate intelectuală de la Prestator către Client. Clientul confirmă şi acceptă faptul că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra platformei H2B şi a tuturor aplicațiilor aferente acesteia aparțin şi vor continua să apartină Prestatorului.

9.2. Clientul declară şi garantează Prestatorului că toate informaţiile transmise Prestatorului, în vederea includerii în platforma H2B, sunt deţinute legal, acestea neîncălcând nicio lege, vreun drept de proprietate intelectuală sau industrială aparţinând vreunui terţ sau altă restricţie contractuală aplicabilă acestuia.

9.3. H2B oferă, prin intermediul platformei, acces la informații cu titlu general, cu scop consultativ, menționând faptul că informațiile publicate pot fi modificate oricând.

9.4. Acuratețea datelor ține de informațiile puse la dispoziție sau adăugate de către Clientul - Unitate de cazare. Informațiile și fotografiile din prezentarea stucturilor de cazare au caracter informativ și sunt oferite de către Clientul - Unitate de cazare. Se fac eforturi permanente pentru păstrarea acurateții și actualității informațiilor, însă nu se garantează că informațiile sunt complete, actualizate sau lipsite de erori.

9.5. Prestatorul nu garantează ca informația de pe platforma H2B nu poate avea erori sau lipsuri, dar va depune tot efortul pentru corectarea acestora, în timp util.

10. LEGĂTURI EXTERNE

10.1. Platforma H2B poate conține legături către alte pagini web, externe și operate de alte părți implicate.

10.2. Prestatorul nu are niciun control sau asociere cu aceste pagini web și nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu acuratețea, integritatea sau calitatea acestor pagini web ale părțior implicate.

10.3. Orice opinii referitoare la conținutul acestora, vor trebui redirecționate către administratorii paginilor în cauză.

11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, FORŢĂ MAJORĂ

11.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, executarea necorespunzătoare sau întârzierea obligaţiilor contractuale, Partea vătămată este în drept să ceară Părţii în culpă penalităţi. În cazul depăşirii termenului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către oricare din Părţi cu mai mult de 10 zile lucrătoare, Partea vătămată este în drept să pretindă Părţii în culpă penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11–a zi, calculate din valoarea lucrărilor nelivrate / valoarea facturilor neachitate, dar nu mai mult de 50% din valoarea lucrărilor nelivrate / din valoarea facturilor neachitate.

11.2. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este ea definită de lege.

11.3. Partea care invocă Forţa Majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

11.4. Producerea evenimentului de Forţă Majoră va fi confirmată de Camera de Comerț și Industrie competentă, dovada urmând a fi comunicată celeilalte Părţi în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariţia evenimentului respectiv.

11.5. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune.

12. CONFIDENȚIALITATE

12.1. Părțile vor păstra confidențialitatea tuturor documentelor privind executarea Contractului, de orice natură ar fi ele și pe orice suport s-ar afla acestea, precum și a bazei de date cu clienți, comenzi și conținutul încărcat în platforma H2B. Partea care furnizează informația confidențială este și rămâne proprietara acelei informații confidențiale. Orice divulgare externă de informații va avea loc numai cu consimțământul scris acordat, în prealabil, de către partea care a oferit informația confidențială.

12.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

• Informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;

• Informaţia era accesibilă publicului;

• Partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

13. NEWSLETTERE

13.1. Prin înscrierea la newsletter-ul Prestatorului, Clientul este de acord să primească la adresa de email furnizată, noutăți, informații și oferte speciale.

13.2. Clientul care s-a abonat la newsletterele trimise de către Prestator se poate dezabona prin click pe link-ul de dezabonare trimis o dată cu mesajul email.

14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Orice Parte poate declara prezentul Contract reziliat notificând aceasta celeilalte Părţi, fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, în cazul în care cealaltă parte nu își execută obligațiile în termen de 30 zile de la data primirii notificării prin email, prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin şi nu ia măsuri în consecinţă ori în cazul în care una dintre părți:

• este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare sau insolvența înainte;

• îşi încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare trimisă prin email, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.

14.2. Încetarea nu exonerează Părţile de responsabilităţile / răspunderile lor respective pe care le au în raport cu obligaţiile până în momentul rezilierii.

14.3. Ca urmare a rezilierii, Prestatorul poate suspenda / înceta imediat dreptul de acces al Clientului la contul acestuia creat pe platforma H2B, putând şterge toate informaţiile respective existente la acel moment în platforma H2B care face obiectul prezentului Contract.

14.4. Părţile consimt prin prezenta că informaţiile legate de proprietate şi confidenţialitate vor supravieţui încetării Contractului şi vor rămâne pe deplin aplicabile fără a contraveni respectivei rezilieri.

14.5. În cazul rezilierii contractului Clientul poate recupera, în baza unei cereri trimise în maxim 15 zile de la data rezilierii, baza de date cu clienți, comenzi și conținutul propriu adaugat în platforma H2B, cu condiția ca toate plățile să fie efectuate la zi.

15. MODIFICĂRI ale Termenilor și condițiilor contractului de furnizare servicii

Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza oricând Termeni și condiții - contract furnizare servicii referitoare la utilizarea Platformei H2B, cu o notificare pe email in prealabil cu 15 zile către Client. Versiunea actualizată a Termenilor și condițiilor contractului de furnizare servicii va fi afișată pe Site din data în care modificările intră în vigoare. Continuarea utilizării Platformei H2B, după publicarea acestor modificări, va constitui acceptul Clientului cu privire la aceste modificări.

16. LEGEA GUVERNANTĂ

16.1. Prezentul document reprezintă acordul părților și este guvernat de legile din România.

16.2. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul document, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legislația în vigoare.

16.3. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, va fi adus spre soluționare în fața unui mediator. În condițiile în care părțile nu cad de acord, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.